Cesta k sobě

Nabízím bezpečný prostor, pomoc a doprovázení při zvládání náročných životních situací, zpracování traumatických zážitků, zvládání post-traumatického stresu, úzkostí, závislostí a vztahových problémů.

Vycházím z hlubinného psychodynamického přístupu, ve své práci ráda využívám arteterapeutické metody (práce s obrazy a sny), imaginaci a relaxační techniky.

Poskytuji terapii v angličtině.

Řídím se etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.