O mně

 • 2007–2011 IPPP Praha – Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů I., II.
 • 2007 – 2012 Rafael Institut Praze – sebezkušenostní, teoretická a supervizní část výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii zaměřené na práci s traumatem
 • 2004–2005 Filozofická fakulta MU Brno – učitelská způsobilost
 • 1999–2004 Filozofická fakulta MU Brno – jednooborová psychologie
 • 1993–1999 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324/7

Kurzy:

 • 2023 Woodcock-Johnson IE IV

Akreditovaný výcvik v administraci a interpretaci testu kognitivních schopností (Propsyco Praha)

 • 2018 Balintovské skupiny

Skupinová intervize v rámci projektu KIPR; NUV Praha

 • 2017 Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími – Adlerovský přístup

Kurs společnosti Mansio akreditovaný MŠMT

 • 2016 Edukativní rodičovská terapie

Kurs společnosti Mansio akreditovaný MŠMT zaměřený na práci s rodinným systémem.

 • 2016 Encouragement – Umění povzbudit a motivovat

Mansio, akreditace MŠMT

 • 2016 Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I

Cogito ATC Praha, akreditace MŠMT

 • 2015 ACFS – zaškolení v užívání diagnostického nástroje

DYS-centrum Praha, akreditace MŠMT

 • 2011 Woodcock-Johnson WJ-IE II

Akreditovaný výcvik v administraci a interpretaci testu kognitivních schopností.

 • 2011 Sebezkušenostní výcvik v dynamické – hlubinně orientované
 • 2009 Test kresby postavy

IPPP Praha, 16 hodin

 • 2008 Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení

Fakta s.r.o, akreditace MŠMT

 • 2006 Systemický výcvik v arteterapii

Akreditovaný kurs v rozsahu 100 hodin. Možnosti využití kresby a jiných forem umění v terapii.

 • 2005 Kurs psychorelaxačních technik

Dys-centrum Praha, akreditace MŠMT; rozsah 40 hodin

Praxe:

 • 2019 – dosud Gymnázium Boženy Němcové – školní psycholožka
 • 2017– dosud SPC Prointepo, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové –  psycholožka

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků s tělesným, mentálním a smyslovým postižením, vypracování doporučení pro školu a návrh na IVP.

 • 2016–2023 Psychoterapeutické centrum Hradec Králové, Elenio s.r.o. – psycholožka, terapeutka

Poskytování indivudálního psychologického poradenství v oblasti problematiky vztahové, poruchy nálad, vyrovnávání se s náročnými životními situacemi apod.

 • 2015–2016 Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, pracoviště Rychnov nad Kněžnou – psycholožka

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb dětí a mládeže od 3 d 20, let, rodinné poradenství, profesní poradenství.

 • 2014–2015 New Directions Treatment Services, West Reading, PA USA – psycholožka, terapeutka

Psychologické poradenství pro klienty léčící se se závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách v rámci metadonové kliniky v USA.

 • 2013–2014 Joy Garden, Creative Center – daycare – učitelka v předškolním vzdělávání

Pedagogická práce s dětmi ve věku 18-36 měsíců v rámci skupiny v MŠ.

 • 2010–2013 Univerzita Hradec Králové

Účast na projektu Vzdělávání nadaných v roli přednášející pro učitele.

 • 2006–2013 Národní ústav vzdělávání Praha

Členka pracovní skupiny pro vzdělávání nadaných žáků.

Kontinuální vzdělávání v oblasti problematiky nadaných; diagnostika nadání; účast na výzkumu

charakteristických projevů nadaných; vzdělávání psychologů/psycholožek a pedagogů/pedagožek v rámci kraje; příprava a vedení individuálně-vzdělávacích plánů pro nadané v rámci kraje

 • 2004–2013 Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, pracoviště Rychnov nad Kněžnou – psycholožka

Psychologická diagnostika a poradenství pro klienty ve věku 3-20 let a jejich rodiny. Vypracovávání doporučení pro IVP. Účast na práci s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevence sociálně- patologických jevů.

Spolupráce na výcviku dobrovolníků v rámci projektu 5P/Big Brothers Big Sisters.

 • 2007–2008 Neurops s.r.o.

Psychologická diagnostika řidičů autobusů a nákladních vozidel.

 • 2007 OPIM – Organizace pro integraci menšin, Praha – dobrovolnická činnost

Pomoc při seznamování veřejnosti s problematikou menšin.

Publikační činnost:

 • Váchová M., Lenderová M., Schillerová R., Ševčíková T. Pája a bleší cirkus. Praha: Scio, 2019. ISBN: 978-80-7430-180-3